• Instal·lació, reparació i manteniment de conductes i sistemes de ventilació.