• Muntatge d’aparell d’aire condicionat.

  • Muntatge de conductes d’aire (fibra).

  • Instal·lació sistemes VRV.

  • Muntatge d’equips d’aerotèrmia per climatitzar.

  • Manteniment d’equips.

  • Muntatge de climatització per aigua mitjançant fan-coils.

  • Muntatge de terres refrescants mitjançant terra radiant.

  • Muntatge de sistemes de renovació d’aire mitjançant recuperadors de calor.