Instal·lacions i manteniments d’electricitat, fontaneria, climatització, calefacció i energia solar tèrmica. Amb assessorament personalitzat i un seguiment continu per oferir la màxima qualitat i seguretat.

VENTILACIÓ

INSTAL·LACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT DE CONDUCTES I SISTEMES DE VENTILACIÓ.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

MUNTATGE DE PLAQUES SOLARS PER AIGUA CALENTA SANITÀRIA I REPARACIONS.

CALEFACCIÓ

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE TERRES RADIANTS, RADIADORS, EQUIPS D’AEROTÈRMIA, DIPÒSITS…

CLIMATITZACIÓ

MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES, APARELLS, CONDUCTES, TERRES RADIANTS I MANTENIMENTS D’EQUIPS.

ELECTRICITAT

INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ, PORTERTS AUTOMÀTICS I SUBSTITUCIÓ D’ENDOLLS I INTERRUPTORS.

FONTANERIA

INSTAL·LACIONS, REPARACIONS I SANEJAMENTS.