Durant el mes d’agost estarà en mode de prova i pot ser que alguns dels diferents apartats encara no es pugui visualitzar de forma òptima. També es pot donar el cas que hi pugui aparèixer algun error. 
Gràcies per la seva comprensió.

SIM20